Yoga

Yinyoga är en passiv och meditativ yoga,där positionerna utförs sittande eller liggande. I yinyoga vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv. Där vi håller positionerna en längre stund för att ge oss tid att stilla sinnet, öka Qi/prana (livskraft), minska stress och oro, och bidrar till en större medveten närvaro. Är en bra komplettering för övrig träning.