Jazz

Jazzdansen som utvecklats i USA är en sammansmältning av idéer och impulser från hela världen med ursprung i den afrikanska dansen. Under lektionerna arbetar vi med uppvärmning, styrka, kroppsmedvetenhet, koordinations- och smidighetsövningar samt diagonalövningar och dans- kombinationer med olika karaktär – allt från swing till modern jazzfunk. Denna klass lägger en bra grund för fortsatt dansträning i olika stilar.

Modernt

Den moderna dansen uppkom i slutet av 1800-talet i protest mot den klassiska balettens regler och rörelsemönster. Modern dans betonar ett friare och mindre regelstyrt rörelsevokabulär. Man kan därför nästan säga att det idag finns lika många olika stilar inom den moderna dansen som det finns koreografer. På dom moderna dansklasserna jobbar vi mycket med golvet. Olika sätt att förflytta sig över golvet, att ta sig upp och ner smidigt samt kroppens tyngd kontra lätthet. Andning, spänning-avslappning och improvisationsövningar är också något som dyker upp. Men kanske det viktigaste av allt, hur vi binder ihop varje steg till ett naturligt flöde av rörelse. Musik eller ej, den är lika fri som dansen. Vi jobbar mycket med instumental musik men varför inte dansa till Metallica eller Lady Gaga? Här kommer det att experimenteras !

Balett

Balett är en dansform som är uppbyggd på positioner och rörelser som är mycket krävande i fråga om styrka och vighet.
Här jobbar vi metodiskt igenom hela kroppen med kontroll och noggrannhet.
I balett måste man hitta och lära sig kontrollera de små, stabiliserande musklerna runt knän och fotleder, djupt liggande rotationsmuskler och alla de nyanser som gör armar och fötter uttrycksfulla.
Här läggs också stort fokus på hållningen, eller placering och center som en dansare skulle säger. Baletträning ger alltså en fin och hälsosam hållning.
Baletteknik lägger grunden till all dans och det är bra att träna balett oavsett vilken dansstil du vill satsa på.