Du & Jag 2 - 3 år

Barnen får med musik och rörelse utveckla sin fantasi, kreativitet, kroppsmedvetenhet, rytmkänsla, motorik och koordination i en blandning av dans och lek. Dessa klasser dansar alla barn tillsammans med en vuxen. Ett roligt styrkepass för de vuxna tillsammans med barnet ingår också.

Minikids 4 - 5 år

Barnen får med musik och rörelse utveckla sin fantasi, kreativitet, kroppsmedvetenhet, rytmkänsla, motorik och koordination i en blandning av dans och lek. Här läggs en bra grund för all fortsatt dans. Vi arbetar med att utveckla barnens rörelsefantasi och uttrycksförmåga. Enkla grundsteg sätts sedan ihop till danser till medryckande musik.

Småsvanar 4 - 5 år

En balettinspirerad barndans. Här lägger vi in baletträningen på ett mer lekfullt sätt till skillnad från den grupp vi kallar Balett.
Denna grupp ger en bra grund för vidare dans inom de klassiska dansstilarna som Balett och jazz.