Terminslängd och priser

Terminslängd och Priser

Dansterminerna är uppdelade i fyra st
terminsblock, två på hösten och två på våren. Varje terminsblock är åtta veckor, med uppehåll för sport, påsk och höstlov.


Terminsblock 1. våren
Söndag vecka 4 till Fredag vecka 13.
Terminsblock 2. våren
Söndag vecka 13 till Fredag vecka 22.

Terminsblock 1. hösten
Söndag vecka 33 till Fredag vecka 41.
Terminsblock 2. hösten
Söndag vecka 41 till Fredag vecka 50.

Pris per block
8 ggr á 45 minuter 840 kr
8 ggr á 55 minuter 890 kr
8 ggr á 75 minuter 1 100 kr
 
M&M kort (dansa så mycket du vill per block)
M&M Kort Guld 2 750:-

Betalning & Bankgiro
En faktura skickas ut via mail med ett personligt OCR nummer.
OBS! Det går endast att betala med rätt OCR nummer.
BG nr: 5876 - 6551

Obs! Alla med M&M kort inom familjen kan även boka gymkort med 50% rabatt!
 
Man har automatiskt sin plats kvar till nästa terminsblock.
Viktigt att man avsäger sin plats om man ej skall gå kommande block.

 
Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
Delbetalning kan göras efter överenskommelse.