Kurser & Anmälan

Kom ihåg att du som gick föregående dansblock automatiskt är anmäld till nästkommande dansblock,
du får en kallelse via mail närmare blockstart  där du får info om dag och tid osv.